ChillAir - logo

chillout-at-the-point-of-sale

chillair-1

Kreirajte vaš automatski rashladni stalak ChillAir prema vašim potrebama.  Header različitih oblika, dodatnih elementa na bočnim stranicama, dispenzer letaka - ove opcije će vaš proizvod učiniti posebnijim na mjestu prodaje.

chillair-2

Povećava komunikaciju, udvostručuje prodaju vaših rashlađenih proizvoda uporabom Double ChillAir kompleta.

chillair-3

Degustacija  hladnih proizvoda ? Koristite ChillAir gate komplet.

chillair-5

Otok složen od ChillAir-a i automatskih Lama stalaka.

chillair-6

Degustacija rashlađenih proizvoda ? Rješenje je ChillAr + Panama + Lama stol !

chillair-7

Dodatne informacije za vaše proizvode na ChillAir stalku povećati će prodaju.  Rješenje je interaktvini Shelftalker Infoshade!

chillair-8

ChillAir + BrandScent Diffuser - omogućite korisnicima vaših proizvoda da osjete miris proizvoda !

thumb chillair-9

ChillAir+ Olfactive Spirit Pro -  jedinstveni ambijent mjesta promocije prozivoda !

chillair-10

Degustacija rashlađenih proizvoda ? Koristite ChillAir Tablama Gate !

 

Lama je zaštićeni registarski znak i vlasništvo  tvrtke Marin's International.  Infoshade je zaštićeni registarski znak i vlasništvo tvrtke Ad-tech LLC. Brans Scent i Olfactive Spirit Pro su zaštićeni registarski znaci i vlasništva tvrtke Signature Olfactive.

POS Lab International - All rights reserved, 2013